Mikroplast i kosmetik

Grøn Salon har i to år ikke tilladt, at produkter som bruges i en Certificeret Grøn salon indeholder mikroplast. Mikroplast anvendes i kosmetik og udledes til spildevandsrensning og eventuelt til havet. Da lovgivningen i EU og i Norden endnu ikke resulteret har i et forbud, lavede Grøn Salon sit eget.
Nu har den danske regering fremlagt udkast til en bekendtgørelse der skal forbyde mikroplast i rinse-off fra 2020.
Bekendtgørelsen antages at være midlertidig, da man forventer et EU-forbud på et tidspunkt.