Arbejdsmiljøundersøgelse 2020

Grøn Salon har gennemført tre spørgeskemaundersøgelser af arbejdsmiljøet i henholdsvis 2011, 2017 og 2020. Vi har spurgt til forhold som hovedpine, allergi og åndedrætsbesvær. Undersøgelsen fra 2020 gennemgås her.

Allergi pga. frisørarbejdet

25% af Grøn Salon-frisør oplyser at vedkommende har eller har haft allergi. Ud af dem, som har eller har haft allergi oplyser 80 %, at deres allergi forsvandt eller blev mindre, efter at de gik over til at blive Grøn Salon-frisør.

 

Åndedrætsvanskeligheder pga. frisørarbejdet

25% af frisørerne oplever irritation af luftvejene pga. arbejdet, og i Grøn Salons undersøgelse oplyste 20% af frisørerne i de Grønne Saloner, at de har eller har haft luftvejsirritation. Blandt de Grøn Salon-frisører, som har eller har haft åndedrætsbesvær fortæller 80 %, at det er blevet bedre efter at de blev Grøn Salon-frisør.

 

Hovedpine pga. frisørarbejdet

Arbejdsrelateret hovedpine er meget udbredt i frisørfaget, og 75% af frisører oplyser at være plaget af hovedpine. Blandt de Grøn Salon-frisører, som har eller har haft hovedpine oplyser 66%, at deres hovedpine blev væk eller formindsket ved et skift til Grøn Salon. Hyppigheden af hovedpine er også nedsat for frisører i Grønne Saloner.

Lidt flere detaljer fra undersøgelsen

Allergi

25 % af frisørerne i de grønne saloner oplyser, at de har eller har haft allergi som følge af frisørarbejdet, tilsvarende oplyser 75 % at de aldrig har haft det. Ud af de Grøn Salon-frisører, som har eller har haft allergi, oplyser 80 %, at deres allergi forsvandt eller blev mindre, efter at de gik over til at blive Grøn Salon-frisør.

Modsætningsvis ser det ud til, at halvdelen af frisørerne i saloner, der kalder sig grønne eller økologiske, men som ikke er certificerede, får allergi pga. arbejdet. Flere af de ”økologiske” frisører uden certificering oplyser, at deres farvesystemer er baseret på ekstremt allergifremkaldende stoffer som PPD eller PTD.

Åndedrætsbesvær

Omkring 33% af alle frisører oplever irritation af luftvejene pga. arbejdet (kilde: Arbejdsmiljø er din hverdag, DFKF, 2005).

I Grøn Salons undersøgelse oplyste 20 % af frisørerne i de Grønne Saloner, at de har eller har haft luftvejsirritation. Blandt de Grøn Salon-frisører, som har eller har haft åndedrætsbesvær, fortæller de 80 %, at det er blevet bedre efter at de blev Grøn Salon-frisør.

Af de ”økologiske” frisører uden certificering har 33 % luftvejsirritation pga. arbejdet.

Hovedpine

72 % frisørerne i Danmark har hovedpine pga. arbejdet, mest pga. manglende pauser og dårligt indeklima (kilde: Arbejdsmiljø er din hverdag, DFKF, 2005).

I Grøn Salons arbejdsmiljøundersøgelse oplyser 39-45 % af frisørerne i de forskellige grupper, at de har eller har haft hovedpine pga. arbejdet. Blandt de Grøn Salon-frisører, som har eller har haft hovedpine, oplyser 66%, at deres hovedpine blev væk eller formindsket ved et skift til Grøn Salon. Det samme mønster ses for hyppigheden af hovedpine.

Om Grøn Salons arbejdsmiljøundersøgelse 2020

Undersøgelsen blev gennemført september til november 2020 of modtog 204 besvarelser fra især Danmark, Norge, Island og Sverige. 195 af respondenterne er eller har været frisør. Der kom 5 besvarelser fra kosmetikere, hvilket er så få, at vi har valgt ikke at inkludere disse svar i graferne ovenfor.

123 svar kom fra frisører som arbejder i en certificeret Grøn Salon, og 52 svar kom fra frisører i saloner, som bruger oxidative hårfarver (dvs. hårfarver med PPD eller PTD).  17 svar kom fra frisører som oplyste, at de arbejder i en salon, der kalder sig grøn eller miljøvenlig, men som ikke er certificeret Grøn Salon. En del af frisørerne i disse saloner, som vi kalder ”økologisk salon uden certificering”, oplyser at de bruger oxidative farver med PPD eller PTD, dvs. produkter som aldrig vil blive tilladt i Grøn Salon pga. risikoen for alvorlig allergi.

Det skal bemærkes at antallet af besvarelser, godt 200, er for lille til at begrunde meget skarpe konklusioner. Oplysningerne er er selvoplyste, dvs. deres korrekthed er ikke verificeret. Undersøgelsens resultater bør derfor tages som retningsgivende. Dog skal det bemærkes, at undersøgelsens resultater harmonerer med resultaterne fra Grøn Salons arbejdsmiljøundersøgelse i 2011 og 2017.