For virksomheder

Grøn Salons logo er en garanti for kunderne. Produkter med Grøn Salons logo indeholder ikke stoffer fra Grøn Salons forbudtstofliste (se link). Kunder med allergi eller gerne vil forebygge at få allergi kan bruge vælge produkter med logoet til.

Med næsten 20 års arbejde har Grøn Salon opnået at være kendt af 80 % af samtlige frisører i Skandinavien.

Nogle producenter finder det derfor attraktivt at bruge Grøn Salons logo i deres markedsføring. Virksomheden kan opnå tilladelse til at bruge Grøn Salons logo på produkter, hjemmeside og i markedsføringsmateriale ved indgåelse af en skriftlig aftale, som forudsætter at

  • De omhandlede produkter alle kan optages på Grøn Salons Positivliste eller Observationsliste
  • Grøn Salons logo ikke bruges i sammenhæng med produkter, som ikke kan godkendes til Grøn Salon
  • Markedsføringsmateriale med Grøn Salons logo er godkendt af Grøn Salon før anvendelse.

Den skriftlige aftale vil specificere de omhandlede produkter, deres ingrediensliste, tidsbegrænsning og aftalens geografiske område.

Som udgangspunkt er prisen 12.000 DKK per år for 10 produkter i et land og 20.000 DKK per år for 10 produkter i fem lande.

Alle saloner og klinikker, som er certificeret Grøn Salon eller Grøn Klinik, kan frit brug Grøn Salons eller Grøn Kliniks logo på

  • Hjemmeside og sociale medier
  • I markedsføring
  • På produkter/serier som sælges med salonens/klinikkens navn, hvis produkternes ingredienser overholder Grøn Salons Forbudtstofliste.

Vurdering af produkter

Ønsker en producent eller en leverandør produkter vurderet, om deres produkter lever op til Grøn Salons krav, kan de indsende INCI til Grøn Salon.

Vurdering af kosmetiske produkters kemi er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Ønsker en virksomhed produkter optaget på Positivlisten eller Observationslisten, skal den indsende produkternes INCI til Grøn Salon. Grøn Salon vil vurdere disse og fremsende sine kommentarer. Ingen produkter, som virksomheden selv har indsendt til vurdering, vil blive optaget på listerne uden aftale med virksomheden selv. Vurdering og kommentering er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Dette kan også ske i forbindelse med udviklingen af nye produkter. Vurderingen er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Grøn Salon tilbyder denne service for at hjælpe producenter og leverandører til at fremstille og markedsføre produkter, der er så uskadelige for mennesker og miljø som muligt.

Frisører, kosmetikere og offentligheden er altid velkomne til at indsende billeder af produkter og INCI’er til evaluering i Grøn Salon. Informationer, der tilsendes ad denne vej, og Grøn Salons vurdering vil normalt blive offentliggjort på Grøn Salons lister.

Produkter, som egentlig hører til på Negativlisten, og som er indsendt til vurdering af en leverandør, kommer ikke umiddelbart på Negativlisten. Hvis en frisør eller borger senere indsender et sådant produkt til vurdering, så vil det komme på Negativlisten.