Stoffer og produkter

Positiv-produktlisten – også kendt som Positivlisten (hent)

Positivlisten indeholder produkter, som anbefales og altid må anvendes i Grøn Salon. For at et produkt kan blive optaget på positivlisten, må det ikke indeholde kemikalier, som Grøn salon vurderer er skadelige for sundhed eller miljø. Disse kemikalier er beklageligvis tilladt i kosmetik i EU og Grøn Salons liste, Forbudtstoflisten, kan ses nedenfor.

Observationslisten (hent)

Observationslisten er for produkter, som er accepteret i Grøn salon, dvs. der er ingen væsentligt problematiske kemikalier i produkterne. Enkelte kemikalier bør efter Grøn Salons vurdering udskiftes, men som helhed vurderes produktet dog ikke at være problematisk for flertallet af brugere.

Negativ-produktlisten  – også kendt som Negativlisten (hent)

Produkterne på Negativ-produktlisten indeholder et eller flere kemiske stoffer, som står på Grøn Salons Forbudtstofliste og derfor aldrig må bruges eller sælges i Grøn Salon. Negativ-produktlisten omfatter produkter med kemikalier, som er særligt skadelige, farlige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller fosterskadende eller som EUs videnskabelige komite SCCS vurderer er ekstremt eller stærkt sensibiliserende.

Grøn Salons Forbudstofliste (hent)

Listen omhandler de kemikalier, som ikke må findes i produkter i Grøn Salon. Listen omfatter især kemikalier, der er stærkt eller ekstremt sensibiliserende, samt stoffer der er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller fosterskadende eller mistænkt for disse effekter. 

Green Salons List of Banned Chemicals, English version 
Kriterien für Green Salon auf Deutsch

De samlede kriterier for at blive certificeret Grøn Salon og nyeste Forbudtstofliste kan læses her (hent)    

Grøn Salons udfasningsliste: Stoffer som vil blive forbudt i Grøn Salon eller fornylig er blevet forbudt i Grøn SalonBasic Blue 124 er forbudt i Grøn Salon da EU vurderer, at stoffet er “a strong skin sensitizer“.

Cyclotetrasiloxane, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane og Cyclomethicone er forbudt i Grøn Salon fra 1. januar 2020 pga. risiko miljøskade.BHT og BHA er forbudt i Grøn Salon fra 1. jan. 2019 pga. miljøskade. Stofferne har kraftigt hormonforstyrrende virkning og er tungtnedbrydelige i havet.

Nano-stoffer fra 1. jan. 2019 pga. sundhedsskade, miljøskader samt begrundet mistanke om dette