Stoffer og produkter i Grøn Salon

Positiv-produktlisten – også kendt som Positivlisten (hent)

Positivlisten indeholder produkter, som anbefales og altid må anvendes i Grøn Salon. For at et produkt kan blive optaget på positivlisten, må det ikke indeholde kemikalier, som Grøn salon vurderer er skadelige for sundhed eller miljø. De forbudte kemikalier fremgår af Grøn Salons Forbudtstofliste, se nedenfor.

Observationslisten (hent)

Observationslisten er for produkter, som er accepteret i Grøn salon, dvs. der er ingen væsentligt problematiske kemikalier i produkterne. Efter vores vurdering bør enkelte kemikalier udskiftes, men som helhed vurderes produktet dog ikke at være problematisk for flertallet af brugerne.

Negativ-produktlisten  – også kendt som Negativlisten (hent)

Negativ-produktlisten indeholder kemikalier fra Grøn Salons Forbudtstofliste og må aldrig bruges eller sælges i Grøn Salon. Negativ-produktlisten omfatter produkter med kemikalier, som er særligt skadelige, farlige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller fosterskadende.

Grøn Salons Forbudstofliste (hent)

Listen indeholder særligt farlige kemikalier, som ikke må forefindes i produkter i Grøn Salon. Listen omfatter især kemikalier, der er stærkt eller ekstremt sensibiliserende, samt stoffer der er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller fosterskadende eller mistænkt for disse effekter. 

Green Salons List of Banned Chemicals, English version 

De samlede kriterier for at blive certificeret Grøn Salon og nyeste Forbudtstofliste kan læses her (hent)    

Grøn Salons udfasningsliste, Stoffer som vil blive eller fornylig er blevet forbudt i Grøn Salon
Cyclotetrasiloxane
Cyclopentasiloxane
Cyclohexasiloxane
Cyclomethicone fra 1. januar 2020 pga. miljøskade. Det er tungtnedbrydelige i havet.
BHT og BHA fra 1. jan. 2019 pga. miljøskade, hormonforstyrrende, og tungtnedbrydelige i havet.
Nano-stoffer fra 1. jan. 2019 pga. sundhedsskade, miljøskader samt begrundet mistanke om dette