Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det at få produkter vurderet i Grøn Salon?

0 kr. se også For virksomheder 

Hvad koster det at få produkter optaget på Grøn Salons produktlister, f.eks. Positivlisten?

0 kr

Hvorfor er parfumestoffer okay i Grøn Salon?

I grøn salon har vi valgt ikke at kæmpe mod ALLE kemiske stoffer een gang. I stedet bekæmper vi de værste stoffer først. For eksempel er risikoen ved PPD og PTD alvorlig og kan være livstruende. I ikke-alvorlige tilfælde varer skaderne i uger, stofferne er almindelige og man bliver sensibiliseret på livstid. Parfumeallergi er uomtvisteligt slemt for dem, der er ramt af det, men risikoen er ikke direkte livstruende.
Ved produkter med parfume kan duftstofferne erkendes allerede når flasken åbnes, hvorved brugere med parfumeallergi lettere advares. Derfor har vi valgt at acceptere parfume, men vi anbefaler salonerne at have en duftfri serie. Dette er i modsætning til f.eks. farvestoffer, hvis tilstedeværelse ikke erkendes, før man læser ingredienslisten.

Jeg vil gerne farve mit hår, hvilke produkter skal jeg bruge?

Langt de fleste hårfarver i butikker og hos frisører er oxidative hårfarver. Oxidative hårfarver indeholder allergifremkaldende stoffer som PPD eller PTD. Disse stoffer er på Grøn Salons forbudtstofliste og må derfor ikke forefindes i en Grøn Salon. Til gengæld må  ikke-oxidative hårfarver f.eks. henna farve og de såkaldte direkte farver anvendes i de certificerede Grønne Saloner.

Hvilke farver må jeg bruge?

Grøn Salon-ordningen vil aldrig bestemme præcist, hvilke produkter de certificerede Grønne Saloner skal bruge. Kravet fra Grøn Salon er, at ingen produkter i en certificeret Grøn Salon må indeholde stoffer, som står på Grøn Salons Forbudtstofliste.

Dette betyder f.eks. at farver med PPD, resorcinol, parabener eller PTD er udelukket. Disse stoffer er helt lovlige i kosmetik, men da de er kraftigt allergifremkaldende, har alle de Grønne Saloner indvilget i at de ikke må anvendes.

Dette betyder, at alle oxidative hårfarver er udelukket fra Grøn Salon.

Men hvilke farver er så mulige i en certificeret Grøn Salon?

Af permanente farver kan du bruge de såkaldte direkte hårfarver (også kendt som ”new generation-farver”), for tiden er dette Elumen fra Goldwell og Ingredicolor fra Hair Team Company.

Du kan bruge mange plantebaserede farver. Således er farver bestående af ren henna OK i Grøn Salon.

Bemærk at nogle firmaer skriver at deres farver er organiske, plantebaserede og meget andet, selvom farverne er tilsat kunstige farvestoffer for at give dem mørke nuancer. Ofte kan du genkende disse farver på, at der i teksten står ”100 % gråhårsdækning”. Disse hårfarver, som kalder sig sundhedsvenlige, miljørigtige og milde, er i virkeligheden bare oxidative hårfarver med PPD eller PTD. Du skal derfor kontrollere, at farverne ikke er tilsat stoffer, som er forbudt i Grøn Salon.

Hvad er PPD?

PPD står for p-phenylenediamine. EU’s videnskabelige komite skriver at PPD er ”ekstremt sensibiliserende”, dvs. ekstremt effektivt til at fremkalde allergi, hvilket mange frisører har fundet ud af på deres hænder. PPD findes i en række varianter, som alle indeholder ordet ”phenylenediamine” og alle er moderat til ekstremt sensibiliserende. Alle stoffer med ”phenylenediamine” i navnet er forbudt i Grøn Salon.

PPD er ulovligt at bruge direkte på huden. PPD indgår i midlertidige tatoveringer, de såkaldte ”henna tatoveringer”, som altså er ulovlige i hele EU.

Hvad er PTD?

PTD står for toluene-2,5-diamine. EU’s videnskabelige komite skriver at PTD er ”ekstremt sensibiliserende”, dvs. ekstremt effektivt til at fremkalde allergi, hvilket mange frisører har fundet ud af på deres hænder, og mange mennesker har opdaget efter en hårfarvning.

Toluene-2,5-diamine og toluene-2,5-diamine sulfate er lovlige i hårfarver i EU, men er begge forbudt i Grøn Salon. Nogle leverandører hævder, at toluene-2,5-diamine sulfate er mindre skadelig end toluene-2,5-diamine, men det er slet og ret en vandrehistorie.

Økologisk servering

Økologiske produkter er dyrket uden brug af pesticider, insekticider og kunstgødning: Pesticider og insekticider anvendes i landbruget for at undgå sygdomme og skadedyrsangreb, men bliver også spredt i naturen uden for de dyrkede arealer, de fjerner fødegrundlaget for andre dyr. Pesticider kan også sive ned i grundvandet og derved forurene drikkevandet.

Grøn Salon ønsker at fremme anvendelsen af økologiske fødevarer og stiller derfor krav om, at ved servering i saloner og klinikker skal føde- og drikkevarer være økologisk dyrket.

Garantien for at føde- og drikkevarer faktisk er økologisk dyrket består i at uafhængige organisationer foretager kontrol på stedet. De anvendte føde- og drikkevarer skal derfor være mærket med anerkendte økologimærker.

Økologimærker kan f.eks. være

 • KRAV
 • Ø-mærket
 • EU’s økologimærke
 • Fair Trade

Miljømærkede rengøringsmidler

Brugen af rengøringsmidler ender hovedparten i spildevandet, hvorfor miljøskadelige stoffer skal undgås.

Grøn Salon lægger vægt på at vores påvirkning af miljøet skal være så lille som muligt, og her har vask og rengøring i klinikker og saloner en væsentlig rolle:  For at gøre valget let stiller Grøn Salon krav om at alle vaske- og rengøringsmidler skal være miljømærkede.

Dette gælder også for tøjvaskemidler.

Grøn salon anbefaler at parfumerede rengøringsmidler undgås.

Nogle produkttyper findes os bekendt ikke og kan ikke laves i miljømærkede udgaver, hvorfor de accepteres. For tiden er dette desinfektionsmidler og afløbsrens.

Miljømærker kan f.eks. være

 • EU’s blomst
 • Svanemærket

Hvad koster det at være med i Grøn Salon?

3000 kr per år + moms.

Hvordan foregår kontrollen?

Grøn Salon-logoet og Grøn Salon-certifikatet er Grøn Salons garanti til kunderne for at der er stillet skrappe krav til sundhed og miljø. Dette indebærer blandt andet at

 • Grønne Saloner bliver kontrolleret hvert år. Typisk vil denne kontrol ske uvarslet.
 • Ved kontrollen bliver det gennemgået, at salonens/klinikkens produkter ikke indeholder skadelige stoffer, som er optaget på Grøn Salons Forbudtstofliste.
 • Salonen sørger for at reducere sin miljøbelastning gennem vandbesparelser, mindre energiforbrug, køb af grøn elektricitet og brug af økologiske og miljømærkede varer.
 • Ved kontrollen taler vi med medarbejderne for at sikre, at de kender Grøn Salons kriterier.
 • Ved kontrollen ser vi på miljøforhold og energiforbrug og
 • taler om mulighederne for nye miljøindsatser.

Når dette er gennemført, er salonen klar til endnu et år som certificeret Grøn Salon.

Brug af Grøn Salon-logo

Grøn Salon-logoet er varemærkebeskyttet i Danmark og i hele EU og må derfor kun bruges efter aftale med Grøn Salon:

Alle certificerede Grønne Saloner må frit benytte logoet i reklamer, på hjemmesider mv., og hvis de fremstiller egne produkter, som kan godkendes iht. Grøn Salons Forbudtstofliste må disse produkter også bære Grøn Salons logo.

Private firmaer kan efter skriftlig aftale med Grøn Salon købe en tidsbegrænset ret til at benytte Grøn Salons logo på produkter, som ikke indeholder stoffer på Grøn Salons Forbudtstofliste. I den skriftlige aftale indgår bl.a. at Grøn Salons logo ikke må benyttes i sammenhæng med produkter, der ikke overholder Forbudtstoflisten og derfor ikke kan godkendes til brug i Grøn Salon. Se For virksomheder