Vurdering af stoffer

Metode
Alle produkter på Grøn Salons lister bliver vurderet selvstændigt på grundlag af de stoffer, som fremgår af ingredienslisten. Det er frisørerne, som sender produkterne til os for nærmere undersøgelse. Vi forholder os ikke til koncentrationen af de enkelte stoffer, men kun til om det enkelte stof har et væsentligt farepotentiale. Det betyder at alle stoffer på indgredienslisten indgår i vurderingen, også selvom producenten hævder at det bare er i “ubetydelige mængder”. Vi beder derfor aldrig om recepter eller andre produktionsdetaljer.

Grøn salon laver ingen produkter, sælger ingen produkter og repræsenterer ingen forhandlere eller producenter.  

Stofvurdering
Grøn Salon vurderer om det enkelte kemikalie har skadelige virkninger på sundhed eller miljø. Vi lægger vægt på at undgå sensibiliserende og allergifremkaldende kemikalier, og kemikalier, som er giftige og stærkt sundhedsskadelige, er naturligvis også udelukket fra produkter i Grøn salon. Kemikalier, som er kræftfremkaldende, fosterskadende eller hormonforstyrrende, er udelukket fra Grøn Salon. Dette gælder også for stoffer som er mistænkt for dette.

Derfor vurderer vi kun udfra om stofferne  er

  • stærkt eller ekstremt sensibiliserende i følge EUs videnskabelige komite
  • fosterskadende eller mistænkt for dette
  • kræftfremkaldende eller mistænkt for dette
  • hormonforstyrrende eller mistænkt for dette

Priser
Optagelse på en af Grøn Salons lister er Gratis
Kontakt Grøn Salons sekretariat

Hvad Grøn salon ikke tager stilling til
Grøn Salon er koncentreret om bekæmpelse af skadelige kemiske stoffer for at sikre frisørerne og deres kunder et bedre miljø, om mindre og klogere ressourceforbrug og om mindre miljøbelastning. Vi har valgt ikke at bekæmpe alle skadelige kosmetikstoffer i hele verden på en gang, fordi vi vil koncentrere os om at bekæmpe de værste stoffer først. Derfor accepterer Grøn Salon f.eks. parfumer og sæbestoffer med sulfat. Vi støtter EUs forbud mod anvendelse af dyreforsøg til test af kosmetiske stoffer.

Grøn Salons vurdering af produkter er udelukkende baseret på virksomhedens offentligt fremlagte oplysninger. Vi kan derfor ikke tage stilling til om virksomheder f.eks. får udført dyreforsøg i lande uden for EU.
Grøn Salon tager heller ikke stilling til virksomheders CSR-forhold.

Grøn Salon baserer sine vurderinger på offentlig tilgængelige videnskabelige data og rapporter:

TOXNET
Cosmetic Ingredient Review
ChemIDplus Advanced
eChemPortal
European Chemicals Agency
PubMed
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
PubChem
Botanical Dermatology Database
EU’s videnskabelige komite SCCS’s vurderinger