Vurdering af stoffer

Metode
Alle produkter på Grøn Salons lister bliver vurderet som et selvstændigt kemikalie. Det er frisørerne, som sender produkterne til os for nærmere undersøgelse. Vi kan ikke forholde os til koncentrationen af kemikalierne ej heller den synergetiske effekt af flere kemikalier i samme produkt. Grøn salon laver ingen produkter, sælger ingen produkter og repræsenterer ingen forhandlere eller producenter.  

Stofvurdering
Grøn Salon vurderer om det enkelte kemikalie har skadelige virkninger på sundhed eller miljø. Vi lægger vægt på at undgå sensibiliserende og allergifremkaldende kemikalier, og kemikalier, som er giftige og stærkt sundhedsskadelige, er naturligvis også udelukket fra produkter i Grøn salon. Kemikalier, som er kræftfremkaldende, fosterskadende eller hormonforstyrrende, er udelukket fra Grøn Salon. Dette gælder også for stoffer som er mistænkt for dette.  

Priser
Optagelse på en af Grøn Salons lister er Gratis
Kontakt Grøn Salonssekretariat

Hvad Grøn salon ikke tager stilling til
Grøn Salon er koncentreret om bekæmpelse af skadelige kemiske stoffer for at sikre frisørerne og deres kunder et bedre miljø, om mindre og klogere ressourceforbrug og om mindre miljøbelastning. Vi har valgt ikke at bekæmpe alle skadelige kosmetikstoffer på en gang, fordi vi vil koncentrere os om at bekæmpe de værste stoffer først. Derfor accepterer Grøn Salon f.eks. parfumer og sæberstoffer med sulfat. Vi har valgt at bakke op om EUs forbud mod anvendelse af dyreforsøg til test af kosmetiske stoffer. Grøn Salons vurdering af produkter er udelukkende baseret på virksomhedens offentligt fremlagte oplysninger ikke certificerer. Vi kan derfor ikke tage stilling til om virksomheder f.eks. får udført dyreforsøg i lande uden for EU.
Grøn Salon tager heller ikke stilling til virksomheders CSR-forhold.