Godkendelse af nye produkter til Grøn Salon

Positivlisten (eller Positivproduktlisten) omfatter produkter, som Grøn Salon anbefaler og som altid må anvendes i Grøn Salon. For at et produkt kan blive optaget på Positivlisten, må det ikke indeholde kemikalier, som figurerer på Grøn Salons Forbudtstofliste, se nedenfor. På Grøn Salons Forbudtstofliste har vi optaget stoffer, som er særligt skadelige for sundhed eller miljø. Disse stoffer er alle tilladt i kosmetik i EU, men ved at sætte fokus på disse stoffer vil Grøn Salon arbejde for, at de bliver forbudt og udskiftet med mindre skadelige stoffer. Indtil myndighederne kommer ud af hullerne, er disse stoffer i det mindste forbudt i alle certificerede Grønne Saloner. 

Hvordan bliver et produkt optaget på Grøn Salons lister?
Alle er velkomne til at sende produkter til vurdering, se under Kontaktinformationer. Vi skal bare kende produktets navn og den fulde ingrediensliste (INCI). Vi skal ikke bruge recepten eller andre fortrolige informationer.
Vi hjælper gerne leverandører og producenter med vurderingen af indholdsstoffer. Vurderingen er gratis og fortrolig. Produkterne optages gratis på listerne og kun efter aftale.
Produkterne på Negativ-produktlisten indeholder mindst et kemisk stof, som står på Grøn Salons Forbudtstofliste, og sådanne produkter må derfor aldrig bruges eller sælges i Grøn Salon. Forbudtstoflisten omfatter enkeltstoffer, som er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller fosterskadende eller som EUs videnskabelige komite vurderer er ekstremt eller stærkt sensibiliserende.