Formålet med Grøn Salon

Salon Greenheads Foto: Maria Cruseman
Salon Greenheads Foto: Maria Cruseman

Stop skadelig kemi!

I Grøn Salon vil vi gøre op med de mest sundhedsskadelige stoffer i kosmetik. Der findes ingen officiel eller almen definition af, hvad grøn kosmetik er. Grøn Salon har derfor udpeget en række stoffer som er:

  • meget udbredte i hårkosmetik og
  • særligt skadelige (ekstremt allergifremkaldende, hormonforstyrrende, kræftfremkaldende mv.)

Disse må ikke bruges i en Grøn Salon.Listen over stoffer, som er forbudt i Grøn Salon i Danmark, Sverige og Norge, kan findes herPositivlisten og Negativlisten over kosmetiske produkter laves af Grøn Salon og kan læses her