Formålet med Grøn Salon

Stop skadelig kemi!

I Grøn Salon vil vi gøre op med de mest sundhedsskadelige stoffer i kosmetik. Der findes ingen officiel eller almen definition af, hvad grøn kosmetik er. Grøn Salon har derfor udpeget en række stoffer som er:

  • meget udbredte i hårkosmetik og
  • særligt skadelige (ekstremt eller stærkt allergifremkaldende ifølge EU, hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller fosterskadende)

Disse stoffer må aldrig bruges i en Grøn Salon. Listen over enkeltstoffer, som er forbudt i Grøn Salon, den såkaldte Forbudstofliste, kan findes her

Positivlisten, Observationslisten og Negativlisten over kosmetiske produkter viser Grøn Salons samlede vurdering af over 6000 professionelle, kosmetiske produkt og kan læses her